بس کن رباب نیمه ای از شب گذشته است/ دیگر بخواب نیمه ای از شب گذشته است/ بس کن رباب حرمله بیدار می شود/ سهمت دوباره خنده انظار می شود ... مرثیه ای سوزناک در مصیبت شیرخواره ابا عبدالله الحسین علیه السلام با نوای حاج حسن خلج.