ای به سینه ات پنهان گنج های قرآنی/ علم را شکافنده با کلام نورانی/ مظهر جمال حق در لباس انسانی/ صد چو بوعلی پیشت کودک دبستانی ... مدح امام محمد باقر علیه السلام با نوای ذاکر اهل بیت حاج حسن خلج.