مدینه شده چراغون/ آسمونا ریسه بندون/ از قدوم پاک باقر/ همه جا ستاره بارون ... سرود خوانی روح الله بهمنی در شب میلاد با سعادت باقرالعلوم علیه السلام.