خواهم امشب باز شیدایی کنم/ از در رحمت تمنایی کنم/ تا شوم دور از تمام هرچه زشت/ سیر گلزار تماشایی کنم ... مدیحه سرایی مداح اهل بیت روح الله بهمنی در شب میلاد با سعادت امام باقر علیه السلام.