مصاحبه از عده‌ای مردم که با سرعت بالا و حرکات خطرآفرین رانندگی تفریح می‌کنند و از صدمات جانی و مالی تصادفات بی‌خبرند و و کسانی که با این صدمات سالهاست کنج خانه نشسته و حسرت سلامتی را دارند .... در مستند شوک جرایم رانندگی