تواشیح بسیار زیبا ی بحر ولایت کاری زیبا از گروه همسرایی محراب در مدح مولای متقیان حضرت علی (ع)