نماهنگ بسیار زیبای مظهر العجائب کاری از گروه همسرایی معراج با کارگردانی غلامرضا حیدری در مدح حضرت علی (ع)