یکه و تنها و غریب مثل یه کوه سربلند... با قله ای که آدما به اون نمی رسن....نماهنگ بسیار زیبا با اجرای گروه همسرایی محراب