پروتز وسیله ای که گاه برای درمان و گاه برای زیبایی استفاده می شود اما پزشکان و متخصصان چقدر این وسیله را توصیه می کنند خانم دکتر میر سیدی به دنبال این سوال رفته و اطلاعات خوبی دریافت کرده است