هرجای دنیایی دلم اونجاست...من کعبمو دور تو می سازم... من پشت کردم به همه دنیا ...تا رو به تو سجاده بندازم ...هر روز حسم تازه تر می شه... غرق تو می شم بلکه دریا شم....نماهنگ زیبایی با صدای مهدی یراحی