اگه راهم این روزا از تو یه کم دوره ببخش...توی زندگی آدم یه وقتا مجبوره ببخش...بگذر از من اگه صبر و طاقتم کافی نبود ...عکس من تو قاب رویایی که می گفتی نبود ...نماهنگ زیبای منو ببخش با صدای زیبای مجتبی کبیری