مادرم هنوز عاشقانه کنار توام، ترانه ترانه کنار توام ، غزل تا غزل بیقرار توام... نماهنگ «کنار توام» با صدای گرم و شنیدنی«مانی رهنما» تقدیم به مادران عزیز به مناسبت روز مادر.