دوخت گل های روبانی و جواهر دوزی روی یقه مانتو یا پالتو و تابلو کاری بسیار شیک و زیبا در بخش هنری برنامه خانواده با حضور استاد توانا خانم امیریان