آموزش جواهر دوزی روی پارچه کاری بسیار شیک و زیبا در بخش هنری برنامه خانواده با حضور استاد توانا خانم امیریان