روش دوخت یک مدل انگور الماسی مناسب بر روی انواع لباس و تابلو کاری بسیار شیک و زیبا در بخش هنری برنامه خانواده با حضور استاد توانا خانم امیریان