علی پروین در بخش آخر از گفتگوی خود مطالبی را پیرامون برنامه نود و شخص عادل فردوسی پور مطرح می کند ، همچنین ایشان در رابطه با لقب "سلطان" که دوستدارانش به او داده اند ، رابطه اش با استقلالی ها و دلخوری مهدوی کیا از او می گوید ...