برنامه این هفته نود به بحث تبانی در مسابقات لیگ دسته اول و البته دسته دوم اختصاص داشت ، فراز کمالوند در آخرهای برنامه روی خط آمد و مباحثی را مطرح کرد. وی گفت: این موضوعی که از ابتدای برنامه مطرح شده تبانی نیست اما این دو عضو تحریریه روزنامه ابرار ورزشی در اوایل دهه 70 حرف یکدیگر راقبول نمی کنند و ...