گزارشی دیدنی از جدیدترین آرایش نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، و آرایش احتمالی اصلاح طلبان، اصولگرایان و دولتیها، و پیش بینی سرنوشت ائتلاف های انجام شده.