در این قسمت اسکار داخل یه جعبه پر میوفته و پرها بهش می چسبن و مرغ ها فکر می کنن که اسکار یکی از جوجه های خودشونه......