در این قسمت تعقیب و گریز ها از یک نارگیل که از کامیون بیرون میوفته شروع میشه عاقبت اسکار و حتما ببینید که بالاخره می تونه شیر این نارگیلو بخوره یا نه......