مصباحِ نور جلوه گر ماه ، یا علی/ مفتاحِ مهر وقتِ سحرگاه ، یا علی/ اسمت ضمانتِ صدق الله ، یا علی/ تو از خدای کردی ام آگاه یا علی ... مدح و ثنای مولای متقیان در شب ولادت با سعادت حضرت با نوای حاج محمود کریمی.