تو بی ابتدایی و بی انتها/ شبیه پیمبر شبیه خدا/ تو بالاترین نقطه باوری/ معماترین نقطه زیر با ... مدح مولای علی علیه السلام در شب 13 رجب با نوای سید مجید بنی فاطمه.