در ادامه ی تست بازیگری آقای رامبد جوان از کلاه قرمزی و فامیل دور و ببی و جیگر تست میدن با هم ببینیم....