در این قسمت رامبد جوان مهمان خونه کلاه قرمزی شده و قراره از بچه ها تست بازیگری بگیره....