در این قسمت آقای مجری در مورد تلفن همراه حرف می زنه از طرفی فامیل دور و جیگر بدون اجازه به تلفن اقای مجری دست زدن و فامیل دور توی جیبش یه میخ گذاشته که اذیتش می کنه داستانو ببینید تا دلیلشو بفهمید....