تفسیر آیه سی و سوم سوره نساء : برای هر کسی وارثی گذاشتیم که از آنچه پدر و مادر وفامیل ها جا گذاشتند ؛ این وارثان به ارث ببرند ...