تفسیر آیه بیست و پنجم سوره نساء : در تعقیب بحثهاى مربوط به ازدواج، این آیه، شرایط ازدواج با کنیزان را بیان مى‏کند، نخست مى‏گوید: «کسانى که قدرت ندارند که با زنان (آزاد) پاکدامن با ایمان ازدواج کنند ...