تفسیر آیه بیست و دوم سوره نساء : پس از اسلام، حادثه‏اى براى یکى از مسلمانان پیش آمد و آن این که: یکى از انصار به نام «ابو قیس» از دنیا رفت، فرزندش به نامادرى خود پیشنهاد ازدواج نمود، آن زن گفت: ...