تفسیر آیه بیست و یکم سوره نساء : در این آیه مجددا براى تحریک عواطف انسانى مردان اضافه مى‏کند که شما و همسرانتان مدتها در خلوت و تنهایى ...