تفسیر آیه بیستم سوره نساء : پیش از اسلام رسم بر این بود که اگر مى‏خواستند همسر سابق را طلاق گویند و ازدواج جدیدى کنند براى فرار از پرداخت مهر...