تفسیر آیه پانزدهم سوره نساء : این آیه اشاره به مجازات زنان شوهردارى است که آلوده «فحشاء» مى‏شوند، نخست مى‏فرماید: و کسانى از زنان (همسران) شما که مرتکب زنا شوند چهار نفر ...