تفسیر آیه پنجم سوره نساء : به دنبال بحثى که در آیات پیش در باره یتیمان گذشت این آیه و آیه بعد، آن را تکمیل مى‏کند، و مى‏فرماید: ...