تفسیر آیه سوم سوره نساء : در این آیه اشاره به یکى دیگر از حقوق یتیمان مى‏کند و مى‏فرماید: «اگر مى‏ترسید به هنگام ازدواج با دختران یتیم رعایت حق و عدالت را در باره حقوق زوجیت و اموال آنان ننمایید .