امروز خانم بزرگ مهمون خونه کلاه قرمزی شده اما همه ی بچه ها را با هم اشتباه می گیره با اقای مجری حرف خصوصی می زنه میگه یه روز تو خیابون راه میرفته که یه پسره دو ساعت دنبالش کرده بود و بهش گفته بود امر خیر داره......