در این قسمت کلاه قرمزی و بقیه می خوان آداب غذا خورردن رو برای شما توضیح بدن ببینیم و یاد بگیریم.....