آقای همساده لباس ورزشی قدیمی خودش را پیدا کرده 25000 تومن پول تو جیبش دیده که از اولین حقوقش کنار گذاشته برا روز نیاز حالا نمی دونیم چرا اینقد غمگین شده و گریه می کنه ......