انیمیشن کوتاه ماشین جدید مایک (Mikes New Car) کاری از شرکت پیکسار و تولید سال 2002 به همراه دوبله فارسی.