جیگر چراغ راهنمایی تو خیابون رو کنده و به خونه آورده از اون طرف خانم مهناز افشار جیگر رو دنبال میکنه تا به خونه کلاه قرمزی میرسه....