مولا یا حبیب الله مولا یا اباالزهرا/ رفتی و فصل دل گشته خزان/ماه رخت گشته از دیده نهان/ ..... سرود دلنشین یا رسول الله