امام خمینی می فرماید : براساس روایتی محکم حزن و اندوه فراوانی پس از رحلت حضرت رسول بر حضرت زهرا سلام الله علیها غلبه داشت ، جبرئیل امین در این ایام خدمت ایشان می رسید و مسائلی از آینده را نقل می کرد ...