تو سوخته ای تا که نسوزد حیدر......ای جان به فدای صورت سوخته ات.......روضه جانسوز حضرت زهرا( س) توسط آیت الله سید احمد نجفی