نماهنگی سوزناک در سوگ شهادت بی بی حضرت فاطمه زهرا (س) با صدای «حسین الاکرف».