در روایتی از مرحوم کلینی آمده است که امیر المؤمنان علی علیه السلام فرمود : یا رسول الله دخترتان درد دل زیاد داشت که در جایی بازگو نکرد و بزودی برایتان بیان می کند و ...