آیا چربی خون به قلب ضرر می رساند؟ پاسخ این سوال را در صحبت های دکتر ملکی متخصص بیماری های قلب و عروق می شنویم