ساده بیا دست منو بگیرو ساده نبین این همه سادگی رو...ساده نگیر اگه هنوز می تونی پای همه سادگیات بمونی.....نماهنگ زیبایی با صدای رضا صادقی با تصاویر دیدنی از فیلم سامیه