جاده و اسب مهیاست بیا تا برویم..... کربلا منتظر ماست بیا تا برویم......نماهنگ بسیار زیبا با صدای دلنشین آهنگران