نماهنگی جذاب و پر محتوا به یاد علامه فقید محمد تقی جعفری (رحمه الله) با شعر و اجرای «فرید صلواتی» و موسیقی« هومن همامی».