هوا گرم است و تب دار است/ در گرمای ظهر روز عاشورا/ حرم غوغا عطش بالا و پژمردس گلها/ بعد اخبار شهادت نامه ی اکبر گل لیلا ... نوحه سینه زنی واحد در شب ششم مامه محرم با صدای حاج محمود کریمی در هیئت ثارالله تهران.