نوحه سینه زنی عربی در شب عاشورا با نوای حاج محمود کریمی در هیئت رایه العباس علیه السلام.