دل من بیاد آرد چو شهید نینوا را/ به ندای سوگواری ببرد ز نی نوا را/ ره و رسم آشنا را بخدا حسین داند/ که هم آشنا شناسد ره و راسم آشنا را ... شعر خوانی حاج محمود کریمی در روز سوم ماه محرم و به مناسبت ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام.